Sosyoloji Tarihi

Yapısalcılık

19• yüzyılın ortasında Almanyada fizyoloji eğitimi alan bilim insanları psikolojiyi çok etkilediler. Helmholtz’un kurbağalarla yaptığı deney bu etkilerden biridir. Helmholtz, dışarıdan gelen bir dürtünün beyinde algılanmasının hemen olmadığını, belli bir vakit aldığını gösterdi (Bernstein ve ark., 2006). Fakat, psikolojinin bir bilim olarak kurulması Wilhelm Wundt’un çalışmaları ile olmuştur. 1879da Leipzig Üniversitesi’nde ilk psikoloji laboratuarını açan Wundt, bilimsel psikolojinin
kurucusu sayılmaktadır
Wundt’a göre psikoloji “bilinç” kavramına odaklanmalıdır. Bilinç, bir insanın tüm öznel deneyimlerini içerir. Wundt öznel deneyimlere odaklanırken içgözlem metodunu benimsemiştir. İçgözlem, bir kişinin kendi öznel deneyimlerine bakışı anlamına gelmektedir. Wundt bilinci anlamaya çalışırken bir bütünü parçalarına ayırarak incelemek gerektiğini savunmuştur. Bu yaklaşım Wundt’un öğrencisi olan Edward Titchener tarafından bilincin yapısını tanımlamaya çalıştıklarından ötürü “yapısalcılık” olarak adlandırılmıştır (Bernstein ve ark., 2006),
 
Wundt ile aynı zaman diliminde Hermann von Helmholtz ve Gustav Fechner gibi diğer Alman psikologlar da görme ve diğer algılar üzerinde önemli çalışmalar yapmaktalardı.

İlgili Makaleler