Yakup Şevki Subaşı Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

165

SUBAŞI, Yakup Şevki (1876-1939)

Türk, asker. Kurtuluş Savaşı’nda ikinci Ordu komutanlığı yapmıştır.

Harput’ta doğdu, 20 Aralık 1939’da İstanbul’da öldü. 1894’te Elazığ Askeri Rüştiyesi’ni, 1896’da Erzurum Askeri İdadisi’ni,1900’de de Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni (Harp Akademisi) bitirdi. Çeşitli birliklerde komutan ve kurmay başkanı olarak görev yaptı. Askeri okullarda dersler verdi. 1911 Trablus-garp, 1912 Balkan savaşlarına katıldı. I.Dünya Savaşı’ nda Galiçya cephesinde komutanlık yaptı. 29 Eylül 1916’da mirlivalığa (tümgeneral) yükseldi. 1918 Mondros Mütarekesi imzalandığında Doğu cephesinde IX.Ordu komutanı olan Şubaşı, 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgali üzerine İngilizler tarafından Malta Adası’na sürgüne gönderildi.

Ekim 1921’de sürgünden döndükten sonra Kurtuluş Savaşı’na Il.Ordu komutanı olarak katıldı. Büyük Taarruz’dan sonra ferikliğe (korgeneral) yükseldi, 1924’te Yüksek Askeri Şura üyeliğine atandı. 1926’da birinci ferik (orgeneral) oldu. Aynı yıl emekliye ayrıldı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi