Yaban Kimin Eseridir, Kime Ait, Kısaca Konusu, Yazarı Kim

178

İlk kez 1932’de yayınlananYakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanı Yaban, Türk edebiyatında aydın-halk arasındaki uçurumu açık ve kaygıdan uzak şekilde işleyen ender romanlardan biridir.