XIV.Louis Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

LOUIS XIV (1638-1715)

Fransa kralı. Mutlakıyet yönetimini güçlendirmiş, hegemonyacı bir dış politika izlemiş, sanat ve edebiyatta bir yükseliş çağı başlatmıştır.

5    Eylül 1638’de Saint-Germain-en-Laye’de doğdu, 1 Eylül 1715’te Versailles’da öldü. Büyük Louis ve Güneş Kralı olarak da anılır. Fransa Kralı XIII. Louis ile Avusturyalı Anna’nın uzun bir bekleyişten sonra doğan ilk oğludur. XIII.Louis Mayıs 1643’te ölünce beş yaşındayken tahta çıktı. Yaşının küçüklüğü nedeniyle naibe sıfatıyla yönetimi üstlenen annesi, yönetimi âşığı başbakan Mazarin’in eline bıraktı. Mazarin, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı uzun zamandır sürdürülen Otuz Yıl Savaşı ile 1635’te başlayan İspanya Savaşı’nı 1648’de Westfalya 1659’da da Pireneler barış antlaşmalarıyla sonuçlandırarak Fransa’ya büyük bir askeri ve diplomatik zafer kazandırdı. Bu zaferi XIV. Louis’yi İspanya Kralı IV.Felipe’nin kızı Avusturyalı Maria Theresa ile evlendirerek pekiştirdi. Ayrıca Parisli soyluların 1648’de başlattıkları Fronde ayaklanmasını da 1653’te bütünüyle bastırdı.

Fronde ayaklanması nedeniyle Paris’ten uzaklaşmak zorunda kalan XIV.Louis, 1660’ta Paris’e döndü. Ertesi yıl Mazarin’in ölmesi üzerine başbakanlık sistemini kaldırdığını ve yönetim işlerinin sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. Üyelerini kendisinin atadığı Yüksek Konsey’i kurarak bu konsey aracılığıyla bütün yetkileri elinde topladı. Konseyde yer alan Le Tellier’yi askeri işleri, Colbert’i iktisadi işlerin yanı Sıra din, kültür, denizcilik ve sömürgelere ilişkin işleri, Fouquet’yi ise mali işleri yürütmekle görevlendirdi. Güvensizlik duyduğu bu sonuncu danışmanın yerine 1671’de Le Tellier’nin oğlu Louvois’yi getirdi. Dönemin Avrupa’sının en büyük düzenli ordusu olan Fransız ordusunda güçlü bir disiplin anlayışı kurdu ve sömürgeler için yeni bir donanma oluşturdu. Sanayiyi ve ticareti destekleyerek ekonomiyi canlandırmaya çalıştı. Ancak 1681’den sonraki ağır savaş harcamaları, iktisadi yaşamın durgunluğa girmesine ve özellikle köylülerin ağır vergiler altında ezilmelerine yol açtı. Sanatçılar ve yazarları koruyarak Fransa’da parlak bir kültürel çağın doğmasına ön ayak olan XIV.Louis, Moliere, Corneille, Racine, La Fontaine gibi ünlü yazarlara destek oldu. 1663-1671 arasında çeşitli güzel sanatlar, edebiyat ve mimarlık akademileri kurdu. Jean-Baptiste Lully’nin saray bale ve operasını kurmasına yardımcı oldu. Louvre Sarayı’nın ardından Motel des Invalides ve Versailles gibi görkemli yapılar inşa ettirdi. Debdebeli saray yaşantısı için daha uygun bulduğu Versailles’ı 1685’te sürekli ikametgâhı yaptı.