XIV. Karl Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Bu sırada İsveç’te hüküm süren siyasi karışıklık sonucu kral IV. Gustaf devrilmiş ve yerine yaşlı ve çocuksuz XIII.Kari geçmişti. Yeni krala bir veliaht arayan ve dış politika ve maliye konularında I.Napoleon’un desteğine gereksinim duyan İsveçliler, Bema-dotte’a İsveç prensi olmasını önerdiler. I.Napoleon’ un bu isteği kabul etmesi üzerine, İsveç meclisi Ağustos 1810’da Kral Johan adını alan Bernadotte’u veliaht prens seçtiğini ilan etti. Kari Johan askeri konularda ve dış politikada giderek artan etkisini önce Fransa lehine kullandı. Ancak 1812’de Fransız birlikleri İsveç’in Pomeranya bölgesini işgal edince I.Napoleon’a karşı Rusya, İngiltere ve Prusya ile ittifak kurdu. Komuta ettiği müttefik ordularının Fransız ordularını yenmesinden sonra, 1813’te Danimarkalılar’ı yendi. 1814’te imzalanan Kiel Antlaşması’yla daha önceden Danimarka’nın bir parçası olan Norveç’i topraklarına kattı. 1818’de XIII. Kari ölünce XIV.Karl adıyla İsveç ve Norveç kralı oldu.

XIV.Karl’ın iktidarı sırasında uygulanan iktisadi politikalarla ülkenin tarımsal üretimi ve nüfusu hızla arttı. 1832’de Kuzey Denizi’ni Baltık Denizi’ne bağlayan Göta Kanalı açıldı. Dış politikada İngiltere ve Rusya ile ittifak politikası sürdürüldü. XIV.Karl’ın ölümünden sonra yerine oğlu I.Oskar geçti.

• KAYNAKLAR: D.P.Barton, Bernadotte, 3 cilt, 1914-1925; T.T. Hojer, Cari XIV Johan, 3 cilt, 1939-1960; F.D.Scott, Bernadotte and the Fail of Napoleon, 1935.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi