William John Macquorn Rankine Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RANKINE, William John Macquorn (1820-1872)

İskoç, mühendis ve fizikçi. Termodinamik ve mekanik alanlarındaki kuramsal katkılarıyla tanınmıştır.

5 Temmuz 1820’de Edinburgh’da doğdu, 24 Aralık 1872’de Glasgow’da öldü. 16 yaşma değin inşaat mühendisi olan babasının gözetiminde özel öğretmenler tarafından eğitildikten sonra felsefe öğrenimi görmek üzere Edinburgh Üniversitesi’ne girdi. Ancak babasının mesleğine duyduğu ilgi nedeniyle 1838’de öğrenimini yarıda bıraktı ve İrlanda’da çeşitli demiryolu, baraj ve direnaj projelerinde çalışarak mühendislik alanında kendini yetiştirdi. 1842’de Iskoçya’ya dönünce mühendislik işlerinin yanı sıra, kuramsal çalışmalara da girişti ve resmi bir öğrenim görmediği halde özellikle mekanik alanındaki bilimsel katkıları nedeniyle 1853’te Royal Society’ ye seçilmeyi, 1855’te de Glasgow Üniversitesi!nde inşaat mühendisliği ve mekanik profesörlüğüne atanmayı başardı.

Mühendislik ve mekaniğe ilişkin konulardan termodinamiğe dek yayılan bir alanda önemli kuramsal katkıları bulunan Rankine, önceleri araştırmalarını demiryolu döşemeciliği üzerinde yoğunlaştırarak, raylarda ani kırılmalara yol açan metallerin yorulması kavramını ortaya attı, ray yapımına, eğimli ve kıvrımlı arazilerde ray döşenmesine ilişkin yeni yöntemler geliştirdi.