Tarihi Şahsiyetler

William Hunter (anatomici) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1774’te yayımladığı The Anatomy of the Human Gravid Uterus (“Gebe Kadında Döl Yatağının Anatomisi”) adlı yapıtında konuya ilişkin tanımlama ve resimlerle tıbba değerli katkılarda bulunan Hunter, 1768’de tıp, anatomi ve cerrahinin geniş kitlelerce anlaşılmasını sağlamak amacıyla, konuyla ilgili zengin resim ve doğabilim koleksiyonuyla bir kütüphaneyi kapsayan bir müze kurdu. Dolaşım, iskelet ve üreme sistemleriyle ilgili çalışmalar da yayımlayan Hunter, ünlü bir cerrah olan kardeşi John Hunter’la birlikte akkan sistemi konusundaki ortak çalışmalarında akkan damarlarının haritasını çıkardı.

Hunter başarılı hekimliğinin yanı sıra, dönemine değin genellikle ebelerin yürüttüğü doğum olayını bilimsel temellere oturtmuş, doğum hekimliğinin tıbbın bir dalı haline gelmesinde önemli bir katkısı olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): The Anatomy of the Human Gravid Uterus, 1774, (“Gebe Kadında Döl Yatağının Anatomisi”).

• KAYNAKLAR: S.IUingworth, The Story of William Hunter, 1967.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi