William Holman Hunt Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hunt yapıtlarında Ön Raffaellocular’ın keyfi kuralları engellemek amacıyla doğrudan doğruya doğadan aktarma yöntemine bağlı kalmış ve resimlerinde olayları, tasarım kurallarının gerektirdiği gibi değil de, olmuş olabileceği biçimde kurgulamıştır. Dinsel konulara ağırlık vermiş, ahlaksal ve toplumsal Simgecilik’i (Sembolizm) öğretici bir tavırla vurgulamıştır. İlk yapıtları halk tarafından tepki ile karşılanmış, ancak 1854’te yaptığı ve İsa’yı insan ruhunun kapısını çalarken betimlediği allegorik bir resim olan Dünyanın Işığı, eleştirmen J.Ruskin tarafından övgüyle karşılanınca tepkiler son bulmuştur.

Hunt resmi süslemeyi ya da kompozisyonu çekici bir duruma getirmeyi tavır olarak küçümsemiş, renk kullanımında ise belli bir üslup ya da duyarlık oluşturmadan, kaba ve gelişmemiş bir renkçi olarak kalmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Resim: Kendi Portresi, 1845, Kent Sanat Galerisi, Birmingham; Uyanan Vicdan, 1854; Madeleine ve Porphyro’nun Kaçışı, 1848; Yanaşma Çoban, 1852, Kent Sanat Galerisi, Manchester; Dünyanın Işığı, 1854, Keble Koleji, Oxford; Kurban, 1856, Lady Lever Sanat Galerisi, Cheshire, İngiltere; Masumların Zaferi, 1884, Tate Galerisi, Londra; Magdalen Kulesinde Mayıs Sabahı, 1889, Lady Lever Sanat Galerisi, Cheshire, İngiltere; Kutsal Ateşin Mucizesi, 1898. Kitap: Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood, 1905, (“On Raffaelloculuk ve Ön Raffaellocular Kardeşliği”).

• KAYNAKLAR: R.Ironside ve J.Gere, Pre-Raphaelite Painters, 1948.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi