William Godwin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

23

GODWIN, William (1756-1836)

İngiliz siyaset kuramcısı ve yazar. Bireysel özgürlük temeline dayalı ve aklın egemen olduğu bir toplum modelini savunmuştur.

3    Mart 1756’da Cambridgeshire Kontluğu’nda Wisbech’te doğdu, 7 Nisan 1836’da Londra’da öldü. Bir papazın oğludur. Hoxton Akademisi’nde papazlık eğitimi gördü. 1778-1783 arasında papaz olarak görev yaptı. Daha sonra tanrıtanımaz görüşleri benimsedi ve yaşamı boyunca toplumsal reformları gerçekleştirmek için çaba gösterdi. Bir yandan toplumsal araştırmalar yaparken, diğer yandan görüşlerini yaygınlaştırmak amacıyla romanlar yazdı.

Godwin’in en ünlü yapıtı 1793’te yayımlanan An Enquiry Concerning the Principles of Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness’ûr (“Siyasal Adaletin İlkeleri ve Genel Erdem ve Mutluluk Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma”). Godwin bu kitabında aklın ve adaletin egemen olduğu eşitlikçi bir toplumu savunmaktadır. Godwin aklın rehberliğinde hareket eden insanların gelecekte mükemmel bir hale geleceklerine ilişkin iyimser bir inanca sahiptir. Ona göre insanlığın ilerlemesi için insan aklını zehirleyen ve güdük bırakan papazlık mesleğinin, soyluluk kuramlarının ve baskıcı yasaların kaldırılması gerekir. Godwin, varolan hükümetleri baskıcı bir niteliğe sahip olmakla eleştirmiştir. Ona göre geleceğin toplumunda insanlar sınırsız olarak artan bir akılcılığa ve eşitliğe doğru ilerleyecektir. Bu toplumda, herkes emeğin ortak ürünlerinden kendi gereksinimi oranında yararlanacaktır. Merkezi bir otoritenin bulunmadığı bu toplumda bireyler kendilerini özgürce geliştirebilecektir. Bu yeni toplumun kurulması için akla karşı bir saldırı olarak gördüğü şiddete başvurulmasına karşı çıkan Godwin, sorunun çözümünün akılcı olanın herkes tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu savunmuştur.

Godwin toplumda varolan mülkiyet ilişkilerini de eleştirmiştir. Ona göre mülkiyet ancak kullanan açısından bir yararlık taşıdığı ve akla dayandığı ölçüde meşrudur. Bu ise, mülkiyet aracılığıyla elde edilen ürünlerin herkesin gereksinimleriyle orantılı olarak dağıtılması ile olasıdır. Kalıtımsal mülkiyete dayalı varolan sistem eşitsiz ve adaletsiz bir sistemdir. Eşitsizliğin temel nedeni hükümetin koruduğu miras hakkıdır. Godwin’e göre varolan toplumsal sistem içinde işçiler geçimlerini sağlamak için asgari olanın ötesinde birşey alamamakta, değer fazlasına zenginlerce el konmaktadır.

•    YAPITLAR (başlıca): An Enquiry Concerning the Principles of Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness, 1793., (“Siyasal Adaletin İlkeleri ve Genel Erdem ve Mutluluk Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma”); The Adventures of Caleb Williams, 3 cilt, 1794, (“Caleb Williams’m Maceraları”); Saint Leon, 1799; Fleetusood, 1805; Of Population, an Answer to Malthus, 1820, (“Nüfus Konusunda Malthus’a bir Yanıt”), History of the Commonweallh of England, 4 cilt, 1823-1828, (“İngiliz Uluslar Topluluğunun Tarihi”).

•    KAYNAKLAR: H.N.Brailsford, Shelley, Godıvin and their Circle, 1913; F.K.Brown, The Life of William Godusin, 1926; G.Woodcock, William Godıvin, 1946.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi