William Edward Hartpole Lecky Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LECKY, William Edward Hartpole (1838-1903)

İrlandalı tarihçi. Avrupa düşünce tarihi ve 18.yy İngiltere tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınmıştır.

26    Mart 1838’de Dublin yakınlarındaki New-town’da doğdu, 22 Ekim 1903’te Londra’da öldü. Toprak sahibi Protestan bir ailenin oğluydu. 1859’da Dublin’deki Trinty College’ı bitirdikten sonra Londra’ya yerleşti. Öğrencilik yıllarında tarihle ilgilenmeye başlayan Lecky, öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisini düşünce tarihi üzerinde yoğunlaştırdı. Tarihi, düşünceler ve inançlar temelinde yorumlamaya çalıştığı History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe (“Avrupa’da Akılcılık’ın Gelişmesinin ve Etkisinin Tarihi”) ve History of the European Morals from Augustus to Charlemagne (“ Augustus’tan Char-lemagne’a Avrupa Ahlakının Tarihi”) adlı kitaplarıyla büyük ün kazandı. Bu kitaplarında Orta Çağ’dan 18.yy’a değin uzanan bir tarihsel kesitte, akılcı düşüncenin gelişmesini ve dini düşüncenin yerini alışını inceledi. Konusunda en kapsamlı çalışma olan, History of England in Eighteenth Century (“18.yy’da İngiltere Tarihi”) adlı kitabında ise 18.yy Ingiltere’sinin toplumsal, iktisadi ve dini özelliklerini, düşüncelerin ve kuramların incelenmesine ağırlık vererek sergiledi.

1892’de Oxford Üniversitesi Çağdaş Tarih Kürsüsü başkanı olması için yapılan öneriyi reddederek siyasete atıldı. 1895’te Dublin Üniversitesi temsilcisi olarak parlamentoya girdi ve ölümüne değin bu görevini sürdürdü. Parlamentoda, oy verme hakkının mülk sahibi olmayan sınıfları da kapsayacak biçimde genişletilmesine, İrlanda’nın özerkliğine ve İrlanda’da toprak reformu yapılmasına karşı çıktı. Demokrasi ve özgürlüğün birbirini dışladığını, demokrasinin, özgürlük için zararlı olduğunu savundu. 1897’de Danışma Meclisi, 1902’de ise İngiliz Akademisi üyeliğine seçilen Lecky’ye aynı tarihte Yararlılık Nişanı verildi.

YAPITLAR (başlıca): History of the Rise and Influence of Rationalism in Europe, 2 cilt, 1865, (“Avrupa’da Akılcılık’ın Yükselişinin ve Etkisinin Tarihi”); History of European Morals from Augustus to Charlemagne, 2 cilt, 1869, (“Augustus’tan Charlemagne’a Avrupa Ahlakının Tarihi”); History of England in the Eighteenth Century, 8 cilt, 1878-1890, (“18.yy İngiltere Tarihi”); Democracy and Liberty, 2 cilt, 1896, (“Demokrasi ve Özgürlük”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi