Will Durant & Roger Lambelin – Yahudiliğin Tarihi ve Sion Liderlerinin Protokolleri

Will Durant & Roger
Lambelin – Yahudiliğin Tarihi ve Sion Liderlerinin Protokolleri

Dan – Yakub’un 5. oğlu, 12 Yahudi kabilesinden biri.

Bugünkü topraklarına Sümer’deki Ur şehrinden İbrahim
Peygamber’in buraya gelişiyle yerleştiklerine inanırlar (M.Ö. 2200).

İlk Yahudi kralı Talut (Saul), onun halefi Davud ve oğlu
Süleyman.

Barış ve huzuru sağlayan Süleyman, Kudüs’ü servet sahibi
yapıp tapınak ve saraylar inşa ettirdi.

Süleyman’dan bir asır sonraki kral Ahab’ın öküze tapındığı
gerçeği, her gelişmiş toplumun gelişim süreciyle birlikte tapındıkları ilahla
ilgili birtakım düzenlemeler yaptıklarını ortaya koyuyor.

Süleyman’ın sanat ve zenginliğe meyil vermesi ilerleyen
dönemlerde de devam etti. Saray ve çevresi zenginleşti. Bunu yapabilmek için
vergiler arttırıldı ve nihayetinde halk fakir düştü. Her zenginleşmede olduğu
gibi burada da farklı sınıflar ve sınıflar arası çekişmeler ortaya çıktı.

Yılanın yolu – M.Ö. 429, Pericles Yunanistan’ı – İsa’dan kısa süre önce Auguste zamanında Roma – Charles Quint zamanında
Madrid – XIV Luis’nin sarsıldığı dönemde Paris – Napoleon’un düştüğü
yıllarda Londra – 1881’de Berlin – daha sonra Moskova, Kiev, Odesa,
İstanbul ve son nokta Kudüs…

Protokoller

Hak, kuvvette gizlidir. Hürriyet bir fikirdir. Altın, inanç,
yöneticilik, sermayenin baskısı, içerideki düşman, cahil halk, anarşi, politika
ve ahlak, amaç araçları meşru kılar. Bu yolda en iyi idare şekli; monarşi,
zevke düşkünlük.

Özgür olan sadece yasa koyuculardır. Tutsaktır bunu
sorgulayanlar dâhil buna sessiz kalanların tümü. Karşı koyabilenlerdir özgür
olanlar. Yasa koyucuların esareti kendi inançlarıdır. İnançları fanatizmden
ötededir. Bu bir iman değil bu bir inanç değil binlerce yıldır süregelen bir
vendetta’dır. Öç zamanını yıllarca beklemiş ve bununla bilenmiştir onlar.

Türkçeleştiren: A. Basat Kocaoğlu

Okumuş Adam Yayınları, Eylül 2004