Wilhelm Ostwald Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

23

OSTWALD, Wilhelm (1853-1932)

Alman kimya bilgini ve bilim felsefecisi. Ayrı bir bilim dalı olarak fiziksel kimyayı kurmuş, 1909 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

2  Eylül 1853’te Letonya’nın Riga kentinde doğdu, 4 Nisan 1932’de Almanya’nın Leipzig kenti yakınlarındaki Grossbothen’de öldü. Çok önceleri Rusya’ya yerleşmiş bir Alman aileden gelen Ostwald, Dorpat Üniversitesi’nde fizik ve kimya öğrenimi gördü. 1878’de doktora derecesini aldı, üç yıl sonra da kimya profesörlüğüne yükseltilerek Riga Politeknikum’da görevlendirildi. 1887’de gittiği Almanya’da Leipzig Üniversitesı’nde fiziksel kimya profesörü olarak çalışmaya başladı. Bir yandan da aynı kentteki elektro-kimya enstitüsünün yöneticiliğini yapıyordu. 1905’te bu görevlerinden emekliye ayrılan, bir yıl da Harvard Üniversitesi’nde konuk profesörlük yaptıktan sonra akademik yaşamdan tümüyle çekilerek kendini yazın ve felsefe çalışmalarına veren Ostwald, 1909’da kataliz olayına ilişkin çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

Ostwald önceleri çalışmalarını termokimya alanında yoğunlaştırmış, kimyasal maddelerin fiziksel özelliklerini, tepkimeler sırasındaki kütle devinimlerini ve çözeltilerin yoğunluk ve kınlım indekslerinde tepkime sırasında oluşan değişiklikleri incelemişti. Bu alandaki bulguları onu, C.M.Guldberg ve P.Waage’ nin 1867’de, onlardan bağımsız olarak da J.H.Van’t Hoff’un 1877’de öne sürdükleri “kütle etkisi yasası” m ele almaya itti. Termodinamik dengeye yönelik kimyasal bir tepkimenin hızının, tepkimeye katılan öğelerin etkin kütleleriyle (çözeltilerde derişiklikleriyle) doğru orantılı olduğunu öne süren bu yasayı S.A.Arrhenius’un 1887’de geliştirdiği elektrolitlerin ayrışması (iyonlaşma) kuramına uyguladı ve bir yıl sonra da seyreltikliğin sınırsız olarak artmasıyla tam iyonlaşmanın olacağını belirleyerek kendi adıyla anılan seyreltikleşme yasasını ortaya attı.