Wilhelm Beyer kimdir? Hayatı ve eserleri

Wilhelm Beyer kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1902) Alman düşünür ve eleştirici. Materyalizm-idealizm akımları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı konu­sunu araştırmış, hukuk felsefesine ye­ni yorumlar getirmiştir. Nürnberg’te doğdu, Salzburg Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Felsefeye materyalizm-idealizm bağlantısını araştırmakla girdi. Sonra çalışmaları­nı hukuk felsefesi üzerinde yoğunlaştırdı. Hegel’in felsefesini yayma, tanıtma amacını güden Hegel- Geselschaft (Hegel Derneği) adlı bir derneğin kuru­cuları arasına katıldı.

Beyer’in düşünceleri Hegel felsefesinden kay­naklanır. Bu nedenle Hegel’in geliştirdiği “dialektik yöntem”e dayanarak materyalizmle idealizm arasın­daki bağlantı sorunu üzerinde durdu. Hegel’in hukuk felsefesini, çağın toplum yapısına göre yeniden yo­rumlayarak geliştirmeye çalıştı. Hukuk felsefesinin oluşmasında toplumlardaki yapı değişikliklerinin, yöresel inançlardan kaynaklanan geleneklerin, uygarlık ürünlerinin etkilerini araştırdı.

Beyer’in ilginç bir yanı da çok etkili bir eleştirici olmasıdır. Eleştiride başlıca yöntemi düşünce ürünle­rinin ortaya konmasında yararlanılan kaynakların, yaşanan ortamın etkisini açıklığa kavuşturmaktır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983