Wilhelm Beyer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEYER, Wilhelm (1902)

Alman düşünür ve eleştirici. Materyalizm-idealizm akımları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı konusunu araştırmış, hukuk felsefesine yeni yorumlar getirmiştir.

Nürnberg’te doğdu, Salzburg Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Felsefeye materyalizm-idealizm bağlantısını araştırmakla girdi. Sonra çalışmalarını hukuk felsefesi üzerinde yoğunlaştırdı. Hegel’in felsefesini yayma, tanıtma amacını güden Hegel-Geselschaft (Hegel Derneği) adlı bir derneğin kurucuları arasına katıldı.

‘Beyer’in düşünceleri Hegel felsefesinden kaynaklanır. Bu nedenle Hegel’in geliştirdiği “dialektik yöntem”e dayanarak materyalizmle idealizm arasındaki bağlantı sorunu üzerinde durdu. Hegel’in hukuk felsefesini, çağın toplum yapısına göre yeniden yorumlayarak geliştirmeye çalıştı. Hukuk felsefesinin oluşmasında toplumlardaki yapı değişikliklerinin, yöresel inançlardan kaynaklanan geleneklerin, uygarlık ürünlerinin etkilerini araştırdı.

Beyer’in ilginç bir yanı da çok etkili bir eleştirici olmasıdır. Eleştiride başlıca yöntemi düşünce ürünlerinin ortaya konmasında yararlanılan kaynakların, yaşanan ortamın etkisini açıklığa kavuşturmaktır.

•    YAPITLAR (başlıca): Freibeit im ‘Wandel der Zeit, 1946, (“Çağın Değişimi İçinde Özgürlük”); Spiegelcharakter der Rechtsordnung, 1951, (“Hukuk Düzeninin Toplumda Yansıması”); Staatsphilosophie, 1959, (“Devlet Felsefesi”), Hegelbilder, 1970, (“HegePden Düşünceler”); Vier Kriti-ken: Heidegger, Sartre, Adorno, Lukacs, 1970, (Dört Eleştiri: Heidegger, Sartre, Adorno, Lukacs); Die Partei-nahme der Wissenschaft, 1972, (“Bilimin Yandaşlığı”); Zwischen Phaenomenologie und Logik, 1974, (“Fenome-noloji ve Mantık Arasında”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi