Warren Hastings Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

35

HASTINGS, Warren (1732-1818)

İngiliz devlet adamı. Hindistan’ın ilk genel valisi olarak, buradaki İngiliz yönetimini güçlendirmiştir.

6 Aralık 1732’de Oxfordshire bölgesinde Churc-hill’de doğdu, 22 Ağustos 1818’de Worcestershire bölgesinde Daylesford’da öldü. Westminster Scholl’ da öğrenim gördü. 1750’de Doğu Hint Kumpanyası’ na girerek Kalküta’ya gitti. 1757’de, bir yıl önce Kalküta’yı ele geçiren Bengal navabmı (Müslüman yöneticilere verilen bir unvan) yenerek kenti yeniden denetimi altına alan Robert Clive’in yanında yer aldı. Bu savaş, Hindistan’da İngiliz siyasi egemenliğinin kurulması açısından önemli bir adım oldu. 1764’e değin Kumpanya adına çalışan Hastings, 1765-1769 arasında İngiltere’de yaşadıktan sonra yeniden Hindistan’a döndü ve Kumpanya’mn yönetim kuruluna girdi. İzlediği politikayla Kumpanya yönetim kurulu, Hindistan yönetiminde gittikçe daha fazla söz sahibi oldu, yasal olarak yetki sahibi Hintli yöneticiler işlevlerini yitirdi.

Kumpanya’nm denetlenmesinin gittikçe güçleşmesi ve yolsuzlukların olağanüstü boyutlara ulaşması üzerine İngiltere Parlamentosu idari işlerden sorumlu olacak bir konsey kurulmasını karara bağladı. 1773’te bu konseyin başkanlığına atanan Hastings, Hindistan’ın ilk genel valisi oldu.

Hastings idari, hukuki ve mali reformlar yaparak yolsuzlukları önlemeye ve vergilerin toplanmasını sağlamaya çalıştı. Kalküta’da bir Müslüman koleji kurdu. Hint yasalarının yazılı hale getirilmesi için çaba gösterdi. Hindistan’daki İngiliz egemenliğini güçlendirmek amacıyla Hint devletleriyle savaştı. Kumpanya’nın durumunu sağlamlaştırdı. Ancak uyguladığı sert politikalar ona karşı tepkilerin oluşmasına neden oldu.

1784’te Kumpanya üzerinde İngiliz hükümetinin denetimini artıran bir yasanın çıkmasından sonra, 1785’te istifa ederek İngiltere’ye döndü. 1788’de Hindistan’da giriştiği uygulamalar nedeniyle hakkında açılan dava 1795’te beraatle sonuçlandı. 1814’te devlet danışma meclisi üyesi oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi