Walter Benjamin – Estetik Kitabından

Walter Benjamin – Yaklaşımlar I
Estetik Kitabından

…şairin hayalgücü onun tasarladığıdır.
Her sanat yapıtı bir andır, her başarılmış sanat yapıtı bir durdurmadır, bu sürenin bir an durdurulmasıdır ki, o bu sıfatla kendini ısrarla göze gösterir. Nasıl ki sanat yapıtı kendi sorularını yanıtlarsa, sanat yapıtları ancak böyle sorular haline gelirler.

Çeviren: Sedat Umran
Yedi İklim, Haziran 2006

Walter Benjamin – Yaklaşımlar II
Estetik Kitabından

Tevrat’taki resim yasağı kuramsal yanı yanında bir estetik yanı da içerir. Kendi için hiçbir resim yapmama, yani bir şeyin resmini aynı zamanda yasağı böyle bir resmin mümkün olmadığı anlamını da içerir.

(doğa) Onun güzelliğini bilinçsiz algılama daha çok bilir.
Doğayı ne denli kuvvetle temaşa edersek, bu nisbette daha az onun güzelliğini algılarız. Eğer o güzellik bir kimseye zaten gayri ihtiyari verilmezse.

Çeviren: Sedat Umran
Yedi İklim, Temmuz 2006