Vo Nguyen Giap Kimdir, Hayatı, Dönemi, Eserleri, Hakkında Bilgi

GİAP, Nguyen Vo (1911 – 4 Ekim 2013)

Vietnamlı asker ve devlet adamı. 1946-1980 arasında savunma bakanlığı ve ordu komutanlığı yapmıştır.

3 Ocak 1911’de (bazı kaynaklara göre 1910 ya da 1912) Quang bölgesindeki An Xa kasabasında doğdu. Yoksul bir köylü ailesinin oğludur. Hue’deki Quac Hoc Lisesi’nde öğrenciyken Fransız sömürge yönetimine karşı düzenlenen eylemlere katıldı. 1930’da Ho Şi Minh önderliğindeki Çin Hindi Komünist Partisi’ ne (ÇHKP) üye oldu. Aynı yıl başgösteren öğrenci eylemlerine katıldığı için bir süre tutuklu kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra Hanoy Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. 1937’de hukuk doktoru oldu ve Hanoy’daki bir lisede tarih öğretmenliği yapmaya başladı. Aynı dönemde ÇHKP’nin yayın organı Nhan-Dan (Halk) adlı gazetede çalıştı. 1939’da ÇHKP’nin Fransız sömürge yönetimince yasaklanması üzerine, diğer birçok Vietnamlı komünistle birlikte Çin’e sığındı.

Eylül 1940’ta Fransa’nın Almanya’ya teslim olmasının ardından, Japon birlikleri Vietnam’a girdi. Mayıs 1941’de Çin’de, Vietnam’ı Fransız egemenliğinden ve Japon işgalinden kurtarmak için mücadele etmek üzere Ho Şi Minh önderliğinde Viet-Minh (Vietnam’ın Bağımsızlığı İçin Devrimci Birlik) adlı ulusal kurtuluş cephesi kuruldu. Kuzey Tonkin’de Viet-Minh’e bağlı gerilla birlikleri kuran Giap, 1943’ten başlayarak Japon birliklerine karşı gerilla saldırıları düzenledi. Ekim 1944’te, silahlı bir ayaklanma düzenlemek amacıyla Ho Şi Minh’le birlikte Vietnam’ın Kao Bang bölgesine döndü. Aralık 1944’ten sonra Vietnam Kurtuluş Ordusu’nun ilk birimlerini kurdu.

Mart 1945’te Japonlar tüm Çin Hindi’ni işgal ettiler. Ho Şi Minh’in 10 Ağustos’taki ayaklanma çağrısına uyan Giap yönetimindeki birlikler güneye doğru harekete geçerek iki hafta içinde Saygon ve Hanoy’u ele geçirdiler. Giap, 2 Eylül 1945’te Ho Şi Minh tarafından ilan edilen Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin (VDC) ilk içişleri bakanı oldu. Aynı yıl ÇHKP Merkez Komitesi’ne girdi. 1946’da ise VDC’nin savunma bakam ve Vietnam Halk Ordusu’ nun başkomutanı oldu.