Viktor Meyer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

30

MEYER, Viktor (1848-1897)

Alman kimya bilgini. Organik kimya dalındaki bilgileri zenginleştirmiş ve buhar yoğunluğunu ölçmeye yarayan bir aygıt geliştirmiştir.

8 Eylül 1848’de Berlin’de doğdu, 8 Ağustos 1897’de Heidelberg’de öldü. Varlıklı bir Yahudi aileden geliyordu. Ailesinin isteğine uyarak Heidelberg Üniversitesi’nde kimya öğrenimi gördü. On sekiz yaşında doktorasını vermiş ve öğretmenlerinden biri olan Bunsen’in asistanlığını yapmaya başlamıştı. 1868’de Berlin’e gitti ve o dönemin en gelişmiş laboratuvarlarından birine sahip olan Gewerbeakademie’de A.Von Baeyer’in yanında çalışmaya başladı. 1871’de Stutgart Polytechnic’in öğretim kadrosuna katıldı. Ertesi yıl Zürich’teki Eidgenössiche Techni-sche!Hochschule’de profesörlüğe getirildi. 1885’teyeni kimya laboratuvarlarını kurmakla görevlendirildiği Göttingen Üniversitesi’nden 1889’da ayrılarak Hei-delberg Üniversitesi’ne geçen Meyer, son yılları şiddetli nevralji ağrıları ve sık sık yinelenen ruhsal bunalımlarla geçen yaşamına prüsik asit içerek son verdi.

Birçok akademinin üyeliğine seçilmiş ve Alman Kimya Derneği’nin başkanlığını yapmış olan Meyer, üç yüzü aşkm makalede açıkladığı araştırmalarıyla organik kimya alanına sayısız katkıda bulunmuştur. 1870’te yayımladığı ilk önemli makalesinde aromatik asitlerin elde edilmesini sağlayan ve bugün de kullanılan bir yöntem tanıtmış ve benzen türevlerinin oluşumunu açıklamıştı. Ardından nitroparafinler üzerinde çalışmaya başladı ve o günlerde pek tanınmayan alifatik azot bileşikleri konusunda birçok buluş yaptı. Aralarında oksimlerde bulunan pek çok yeni organik azot bileşiği elde etti. Bu arada buhar yoğunluğunu ölçmekte önceden kullanılanlara oranla daha sağlıklı sonuçlar veren bir yöntem ve bir aygıt geliştiren Meyer’in buluşlarının en önemlilerinden biri “tiyofen grubu”nu saptaması oldu.