VIII. İoannes Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Osmanlılar’ın ilerlemesini durdurmak için en etkili yolun Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleşmesi olduğunu düşünen İoannes, 1438’de, İstanbul patriği ile birlikte İtalya’ya gitti. Papa IV.Eugenius’un Temmuz 1439’da topladığı Ferrara-Floransa Konsi-li’nde, İstanbul patriğinin muhalefetine karşın, iki kilisenin birleşmesi kabul edildi. IV.Eugenius, Batı Avrupa ülkeleriyle Macaristan, Polonya ve Eflak’a, Osmanlılar’a karşı bir Haçlı seferinde birleşmeleri için çağrıda bulundu. Aralarında ünlü Macar komutan Hunyadi Janos’un da bulunduğu Haçlı ordusu, 10 Kasım 1444’te Varna’da II.Murad komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratıldı. Varna’ daki çarpışmaya katılmayan İoannes, saltanatının son yıllarında Osmanlı Devleti’yle iyi ilişkiler kurdu.

İoannes, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesini sağlamış, ancak bu durum Papalık’ın egemenliğini tanımak istemeyen Bizans Kilisesi ve Moskova dışındaki Doğu patrikleri arasında hoşnutsuzluk yaratmıştır. Osmanlı yayılmasını durdurmak için düzenlenen Haçlı seferi, Avrupa’nın Bizans’ı kurtarmak amacıyla düzenlediği son ortak sefer olmuştur.

• BAKINIZ: HUNYADİ JANOS, MANUEL II, MURAD II.