VIII. Haçlı Seferi Tarihi, Olayları, Sonuçları

VIII. Haçlı Seferi (1268-1270)

VII. Haçlı seferinden sonuçsuz dönen Fransa Kralı St. Louis (Sen Lui), Fransa’ya döndükten sonra bir ordu daha hazırlayarak VIII. Haçlı seferine çıkmak istedi. O sıralarda Tunus’taki Arab korsanları, Sicilya ve İtalya sahillerini vuruyor ve Doğu’ya gitmek isteyen Hıristiyan gemilerine büyük zararlar verdiriyorlardı. Fransa Kralı Sen Lui, Napoli kralı olan kardeşi Şarl Tanju’nun teşvikiyle bu korsanlığı önlemek için bu son Haçlı seferini H. 668 (M. 1270) de Tunus’a yaptı. Tunus sahillerine çıkardığı ordusu ile Tunus şehri üzerine doğru yürümeye başladı. Fakat orduda çıkan veba salgını, askerin çoğu ile birlikte Sen Lui’nin de ölümüne sebep oldu. Bu suretle son Haçlı seferi de başarısızlıkla sonuçlandı. Bundan sonra, Doğu’ya karşı yapılan Haçlı seferlerinin arkası kesildi ise de bu kere İspanya’daki Müslümanlara karşı yapılan Haçlı seferleri şiddetlenmeye başladı.

Haçlı Seferleri Nedir, Nedenleri————————————IV. Haçlı Seferi
I.    Haçlı Seferi
—————————————————V.    Haçlı Seferi
II.   Haçlı Seferi
—————————————————VI.  Haçlı Seferi
III.  Haçlı Seferi—————————————————
VII. Haçlı Seferi
Haçlı Seferlerinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Sonuçları