VII. Haçlı Seferi Tarihi, Olayları, Sonuçları

VII. Haçlı Seferi (1248-1254)

VI. Haçlı seferinden bir süre sonra Doğu’da, Cengiz istilâsı başladı. Cengiz Han ordularının önünden kaçan Harezmliler, İran ve Irak’tan geçerek Suriye’ye geldiler. Melik Kâmil’in oğlu Melik Salih, bunları Suriye’ye yerleştirdikten sonra bir de ittifak yaparak, beraberce Filistin bölgesindeki Franklara H. 641 (M. 1244) de hücum etti. Gazze civarında Franklarla yapılan kanlı ve müthiş meydan savaşında Franklar ağır bir mağlubiyete uğratıldı. Kudüs şehri, tekrar Mısır Eyyubîlerinin eline geçti.

Kudüs şehrinin Eyyubîler tarafından zaptedildiği haberi Avrupa’ya ulaşınca, her tarafta büyük bir heyecan uyandı. Papa IV. İnocent, bütün Hıristiyan milletlerini Haçlı seferine davete başladı. Avrupa hükümdarlarının çoğu kendi ülkelerinin işleri ile meşgul olduğundan ve bu neticesiz seferlerden artık bıkıp usandıklarından, Papa’nın davetine, koyu bir Hristyan olan Fransa Kralı Saint Loui (Sen Lui), dışında uyan olmadı. Sonrasında bir ordu hazırlayarak elli bin kişilik bir kuvvetle güney Fransa’dan gemilere binip Mısır’ın Dimyat şehrine H. 646 (M. 1248) da geldi. Şehrin karşısında ordugâh kurup, Dimyat’ı kuşattı. Fransız ordusu, H. 647 (M. 1249) de Dimyat’ı zaptetmeye başararak Mısır’ın içlerine doğru hareket etti. Nil Nehri’ni takip ederek Mansure’ye kadar gelip burada ordugâh kurdu. O sıralarda Mısır Eyyubî hükümdarı Salih vefat edip, yerine oğlu El Muzzam Turanşah hükümdar olmuştu. Turanşah, hemen Fransız ordusu üzerine yürüyerek Fransız ordugâhını her taraftan kuşattı. Ayrıca, Dimyat şehri ile de irtibatını kesti. Bu durum karşısında Sen Lui, imha olmaktan kendini kurtarabilmek için çaresiz ordusu ile birlikte teslim oldu.

Sen Lui, kendisi ve kumandanlarını kurtarmak için Turanşah’a çok yüklü miktarda fidye (kurtuluş parası) ödemek zorunda kaldı. Esaretten kurtulunca, Kudüs’e ziyaret için gitti. Filistin bölgesinde üç yıl kadar kaldı. Sonra hiçbir şey yapamayacağını anlayınca ülkesine dönmek mecburiyetinde kaldı.

Haçlı Seferleri Nedir, Nedenleri————————————IV. Haçlı Seferi
I.    Haçlı Seferi
—————————————————V.    Haçlı Seferi
II.   Haçlı Seferi
—————————————————VI.  Haçlı Seferi
III.  Haçlı Seferi—————————————————
VIII. Haçlı Seferi
Haçlı Seferlerinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Sonuçları