VII. Bonifacius Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

BONİFACİUS VII ( ?-985)

İtalyan papa. Alman İmparatoru II. Otto’nun Roma’yı kuşatması üzerine “papalık hazinesi”ni İstanbul’a kaçırarak kilise ile krallık arasında gerginlik yarattı.

Roma yakınlarında bir yerde doğdu, Roma’da öldü. Gerçek adı Francon’dur, gençliği ile ilgili yeterli bilgi voktur, daha çok din işlerindeki serüven dolu yaşayışıyla ün kazanmıştır.

VII. Bonifacius, kilise tarihinde yasal bir papa sayılmaz, ancak karıştığı olaylar nedeniyle ilginç bir kimse olarak adı anılır. Kiliseler arasında sürüp giden anlaşmazlıklar sonucu ortaya çıkan ayrılıktan yararlanan “Crescentıus topluluğu”, kendisini papalığa yükseltti. Bu anlaşmazlık karşısında, kimi tarihçilere göre birliği sağlama amacıyla Roma üzerine yürüyen Alman İmparatoru Il.Otto’dan korkarak Vatikan hâzinesini İstanbul’a kaçırdı. Bunun üzerine Papa

VII.Benedictus, kendisini afaroz etti. Bonifacius bir süre sonra Roma’ya dönerek (984) Papa XIV. İoannes’i tutuklattı.

VII.Bonifacius, kilisenin yönetim üzerindeki egemenliğini savunmuş, kralların kilisenin buyruğu altına girmelerinin gerektiğini ileri sürmüştü. Onun bu görüşüne katılmayan kralcılar kiliseye karşı tutum takınmışlar, papa ile krallar arasında bir uzlaşmanın yararlı olacağı görüşünü ortaya atmışlardı. VII. Bonifacius’un bu olaylar nedeniyle Alman imparatoru Il.Otto’yu kızdırması Roma’nın kuşatılmasına yol açmıştı. Vatikan hâzinesini İstanbul’a kaçırması üzerine, iki kilise arasındaki gerginlik büsbütün artmış, yeni bir “kiliseler sorunu” ortaya çıkmıştı. İstanbul Kilisesi ile Roma Kilisesi arasındaki anlaşmazlık, bu olaydan sonra, çağlar boyunca sürüp gidecek bir nitelik kazanmıştır. Bonifacius, daha sonra, kendini tutanlarca “aziz”ler arasında yükseltilmiş, böylece adı “Aziz Bonifacius” olarak kilise tarihine geçmiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi