Victor Bourgeois kimdir? Hayatı

27

Victor Bourgeois kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1897-1962) Belçikalı mimar ve kent plancısı. Özellikle toplu konut tasarımına yaptığı katkılar ile tanınmıştır. Belçika’da Charlcroi’da doğdu. Çocukluğuna ilişkin bilgiler çok azdır. 1914’te Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’ne yazılıp 1919’da başarıy­la bitirdi. Daha sonraları kent planlama alanında uzmanlaştı ve toplu konut tasarımları ile gerek Belçika’da, gerekse uluslararası alanda tanındı. 1930’da 3. CIAM (Congres Internationaux d’Architecture Moderne-Uluslararası Çağdaş Mimarlık Kon­greleri) toplantısının Brüksel’de gerçekleştirilmesini sağladı.

Victor Bourgeois ’a göre, bir yapı her şeyden önce toplumun aynasıdır. Bu tanımlama doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalarını “kent ve konut sistemi” üstünde yoğunlaştırmıştır. Daha sonra toplu konut alanında uzmanlaşarak Ecole Nationale Superieure d’Architecture’de profesörlüğe yükselmiştir. İlk önemli tasarımı Brüksel yakınında Berchem-Ste-Agathe’da 1922-1925 arasında gerçekleştirdiği Cite-Moderne’dir. Burada teras evler, avlular, geniş yeşil alanlar ve canlı yapı yüzleriyle toplu konutlarda o güne değin süregelen sınırlılığı ve tekdüzeliği aşmaya çalışmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 19. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984