VI.Louis Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

43

LOUIS VI (1081-1137)

Fransa kralı. Feodal senyörlere karşı mücadele ederek krallık otoritesini güçlendirmeye çalışmıştır.

Doğum yeri bilinmemektedir. 1 Ağustos 1137’de Paris’te öldü. Şişman lakabıyla tanınır. Capet hanedanından Fransa Kralı I.Philippe ile Hollandalı Bertha’ nın oğludur. 1098’de tahtın varisi ilan edildi. Babasının ölümü üzerine 1108’de onun yerine geçti.

VI.Louis başa geçer geçmez krallık toprakları olan Paris ile Orleans arasındaki yolu güvenlik altına almak amacıyla île-de-France bölgesindeki senyörlere karşı savaş açtı. Uzun yıllar süren bu savaşın sonucunda Puiset, Montlhery Crecy ve Coucy senyörleri-ni etkisiz duruma getirdi. Normandiya’yı topraklarına ekleyen İngiltere Kralı I.Henry’ye karşı mücadele eden Robert Cıirthose’u ve oğlu William Clito’yu desteklemek amacıyla 1106-1120 arasında, I.Henry ile yaptığı savaşlardan bir sonuç elde edemedi. İngilizler ile ittifak kuran Kutsal Roma-Germen İmparatoru V.Heinrich’in 1124’te Champagne’a yaptığı saldırıyı büyük derebeylerin desteğiyle durdurdu.

VI.Louis denetimi altına aldığı, Ile-de-France bölgesindeki işlenmeyen toprakların kullanılır hale gelmesi için bu bölgelere yerleşenlere ayrıcalıklar tamdı. Kendisine ait topraklarda da ayrıcalıklı köy birlikleri kurarak köylüleri bu bölgelere çekmeye çalıştı. Öte yandan senyörlerin elinden kurtardığı din adamlarıyla da iyi ilişkiler kurdu. Uzun süredir krallığın yönetiminde söz sahibi olan Garlande ailesi üyelerini görevlerinden alarak, yerlerine din adamlarını ve kentlilerin ileri gelenlerini yerleştirdi. 1132’de başdanışmanı yaptığı, eski hocası St.Dennis Manastırı başrahibi Suger’a biyografisini yazdırdı. Ölmeden kısa bir süre önce yerine geçecek olan oğluVII. Louis’ yi Akitanya Krallığı’nın varisi olan Alienor ile evlendirerek Capetler’in egemen oldukları toprakların sınırlarını genişletme yolunda önemli bir adım attı.

•    KAYNAKI.AR: R.I avtier. The Capetian Kings of France Monarchy and Nation, 987-1328, (İng.çev.), 1960; C.E.Petit-Dutaillis, The Feudal Monarchy in France and England from the Tenth to the Thirteenth Century, (Ing. çev.), 1936.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi