VI. Leon (Bizans kralı) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

29

LEON VI (866-912)

Bizans imparatoru. Bürokratik işleyişi güçlendirmeye ve kiliseye boyun eğdirmeye çalışmıştır.

Akıllı ya da Filozof gibi lakaplarla da tanınır. 19 Eylül 866’da Constantinopolis’te (İstanbul) doğdu, 11    Mayıs 912’de aynı kentte öldü. Makedonya hanedanından I.Basileios ile III. Mikhail’in birlikte yaşadığı Eudokia İngerina’nm oğludur. (Bazı kaynaklar asıl babasının III. Mikhail olduğunu belirtir.) 870’te babası tarafından tahtın varisi ilan edildi. İyi bir eğitim gördü. 886’da babasının ölümü üzerine onun yerine geçti. Dış sorunları diplomatik yollardan çözmeye ağırlık verdi. İtalya’da Lombardlar’a karşı başarılı bir sefer yürüten yaşlı komutan Nikephoros Phokas’ı geri çağırarak Balkanlar’daki karışıklıkları bastırmak istedi. Başarılı sonuçlar elde edemedi. 894’te ticari bir anlaşmazlık yüzünden Bulgarlar ile çatışmalar başlayınca, Tuna ve Dinyeper bölgesindeki Macarlar’ı kullanarak Bulgar yöneticisi Simeon’u ateşkes antlaşması imzalamaya zorladı. Bir süre sonra Simeon, Peçenekler’den yardım alarak önce Macarlar’ı,l896’da da Bulgarophygos’ta (bugün Babaeski) Bizanslılar’ı yenilgiye uğrattı. VI.Leon her yıl haraç vermek üzere antlaşma imzaladı. Araplar 902’de Sicilya’yı ele geçirdiler.

Arap korsanlarının Ege adalarına karşı giriştiği saldırılar üzerine, güçlü bir donanma oluşturarak Araplar’a karşı bazı başarılı sonuçlar aldı. Ancak 911-912 deniz seferlerinde Trabluslu Leon’a yenildi. 907’de İstanbul’u ikinci kez kuşatan Vrangiyenler’i bazı ticari ayrıcalıklar vererek anlaşmaya ikna etti. Deniz yoluyla İstanbul’a gelen Rus Prensi Oleg ile Rus tacirlerin Bizans’taki etkinliklerini düzenleyen bir antlaşma imzaladı.

VI. Leon erkek çocuğu olmadığı için kilise yasalarına uymayarak dört kez evlendi. 906’da yaptığı dördüncü evlilik kilise ile ciddi sürtüşmeler doğurdu ve 907’de patrik Nikolaos Mystikos’u görevinden aldı. Aslında bu çatışmanın temelinde kilisenin gücünü kırma çabası yatmaktaydı. Bu çerçevede yeni bir yönetsel örgütlenme getirerek bürokrasiyi güçlendirdi. Senato’nun yetkilerini elinden aldı. Bu arada tacirlere çeşitli kolaylıklar sağlayarak ve yönetmelikler çıkararak ticareti geliştirmeye çalıştı. Bu siyasetinin sonucu olarak 900 başlarında yerel aristokratların kışkırttığı Andronikos komutasındaki bir ayaklanma ile karşılaştı.

VI.Leon Bizans hukukunu geliştirmek amacıyla babası I. Basileios döneminde başlayan İustinianos Yasaları’.nı gözden geçirme işini sürdürdü. Yaklaşık 890 yasadan ve 100’ü aşkın fermandan oluşan ve Basilica diye bilinen toplu yasalar kitabını hazırlattı. Bu çalışma, daha sonraki dönemde Bizans hukukunun temelini oluşturdu. Ayrıca ayin şarkıları, dinsel vaızlar ve söylevler yazdı. Dinsel konulu olmayan şiirleri ve askerlik bilimine ilişkin yazıları da vardır. Tactica’nm ona ait olduğu söylenir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi