Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Vezn-i Ahir Nedir, Ne Demektir, Özellikleri

Vezn-i Ahir Nedir, Ne Demektir, Özellikleri

0

Vezn-i Âhir

Tasavvuf konularını işleyen Türk Halk Edebiyatı nazım şekillerinden birinin adı. Divan Edebiyatı nazım şekli olan musammata benzer. Aruzun müstef’ilâtün/müstef’ilâtün/müstef’ilâtün/müstef’ilâtün kalıbı lie yazılırlar. Her mısra kendi içinde dört bölüme ayrılır. Birinci mısraın 2.,  3. , 4. bölümleri, ikinci mısraın 1., 2., 3. bölümleri olur ve bu diziliş şiir boyunca sürüp gider. Harfle gösterecek olursak abcç-bcçd-cçde-çdef-…, şeklinde devam eder. Kafiyelenişi aaab-cccb-dddb… şeklindedir.