Edebiyat Sözlüğü

Vezin Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Özellikleri

Vezin (ar. i.)

Kelime olarak ölçü, tartı manâsını taşır. Edebiyat terimi olarak ise, nazımda âhenk vasıtası olarak kullanılan ölçü sistemlerinden her birini ifade eder. Türk Edebiyatında hece ve aruz vezni olmak üzere iki vezin kullanılmıştır, Türk dili ile yazılmış şiirlerin ilk vezni hecedir. İslâmiyet’ten sonra Arab ve İran şiiri tesiri altında meydana gelen Divan Edebiyatı şiirinde, aslında Arab şiirinin vezni olan aruz
vezni kullanmıştır.