Veysi Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Veysî (Manisa/Alaşehir 1561 – Üsküp 1627) 16.-17. asır divan şâiri ve nesir yazarı (münşı).