Venedik (Tarihi Eserler ve Şehirler)

Tarihi-eserler-3/venedik_1 Venedik

Venedik, (İtalyanca:Venezia /veˈnɛt.tsia/)   Kuzey İtalya’nın doğusunda Adriyatik denizi kıyılarında karaya 4 kilometre uzunluğunda kara ve demir yolu köprüsü ile bağlanan, yaklaşık 118 adacık üzerine kurulu bir ada şehri olan Venedik’te adacıkları birbirinden ayıran 170 kanal ve birbirine bağlayan 400 köprü bulunur.

Kamu idaresi bakımdan Venedik bir komün olup Veneto bölgesinin ve kendi adını taşıyan Venezia ili’nin başkentidir. Venedik komününün tarihsel Venedik şehrini ihtiva eden ana ada bölümü ile ana karada bulunan Mestre mahallesi arasında, 4 kilometre uzunluğunda Ponte della Libertà (Özgürlük Köprüsü)” adı verilen kara ve demiryolu köprüsü bulunur.

Tarihi-eserler-3/venedik_2″ 254″ 169″ Tarihsel Venedik şehri seçimle gelen bir Venedik Dükü tarafından idare edilen Venedik Cumhuriyeti’nin başkenti ve özellikle ortaçağ sonrasında Avrupa´nın en önemli ticaret başkentlerinden biri olmuştur. Venedikliler, Türklerden ve Araplardan öğrendikleri sayı sistemi ile ticaret aritmetiğini en üst düzeye çıkarmışlar ve bu nedenle bütün Avrupalı tacirler bu aritmetiği öğrenebilmek için Venedik’te açılan birçok okula gelerek eğitim almışlardır.

Tarihsel Venedik nüfusu o dönemlerde 300.000 civarında iken günümüzde 72.000’e kadar düşmüştür ve halen azalmaktadır. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu Venedik, artık anakarada bulunan Mestre adı verilen yeni şehre doğru kaymaktadır. Venedik’te yaşayanların %50’den fazlası geçimlerini turizmden sağlamaktadırlar.[kaynak belirtilmeli] Bugüne kadarki rekor bir günde 150.000 turisttir. Bu kadar turistik olması ve her şeyin deniz yoluyla taşınması sonucu fiyatlar İtalya’nın geneline göre daha pahalıdır.

Tarihi-eserler-3/venedik_3″ 262″ 161″ Bütün taşımacılığın su yolları ve kanallardan yapıldığı Venedik, Avrupa’nın motorlu kara taşıtlarına izin verilmeyen tek büyük kentidir

Venedik, tarih boyunca Avrupanın en önemli ticaret başkentlerinden biri olup, Venedikliler, Türklerden ve Araplardan öğrendikleri sayı sistemi ile ticaret aritmetiğini en üst düzeye çıkarmışlar ve bu nedenle bütün Avrupalı tacirler bu aritmetiği öğrenebilmek için Venedik’te açılan birçok okula gelerek eğitim almışlar. Venedik nüfusu o dönemlerde 300.000 civarında iken günümüzde 72.000’e kadar düşmüş ve halen azalmakta. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu Venedik , artık anakarada bulunan Mestre adı verilen yeni şehre doğru kayıyor. Venedik’te yaşayanların %50’den fazlası geçimlerini turizmden sağlıyor. Bugüne kadar ki rekor ise bir günde 150.000 turist. Venedik’te fiyatlar İtalya’nın geneline göre %10 daha pahalısının sebebi de bu kadar turistik olması ve herşeyin deniz yoluyla taşınması.