Vehbi Hociç Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

Vehbi Hociç (1913-1977) Boşnak din âlimi ve yazar.

7 Ocak 1913’te Sancak bölgesinde No­vi Pazar’a (Yenipazar) bağlı Donja Peâter’in Cukota köyünde doğdu. İlk öğreni­mini burada, lise öğrenimini Üsküp’te tamamladı. Belgrad Hukuk Fakültesi’nde bir yıl okuduktan sonra ayrılarak Saraybosna’da Kadılık Yüksek Okulu’nda öğre­nimini sürdürdü. II. Dünya Savaşı sıra­sında 1941 yılında Saraybosna ile Novi Pazar arasındaki yollar ulaşıma kapandı­ğından mezuniyet imtihanına giremedi: savaştan sonra kurulan yeni Yugoslav­ya’nın komünist yönetimi bu okulu kapa­tınca öğrenim hayatı sona ermiş oldu. II. Dünya Savaşı esnasında Novi Pazar’da şe­riat mahkemesinde bilirkişi ve Sırbistan Diyanet İşleri sekreteri olarak çalıştı. Da­ha sonra Novi Pazar Belediyesi”nde, adli­yede. Narodna Banka’da çeşitli görevler­de bulundu. 1 Şubat 1977’de Novi Pazar’­da vefat etti.

Üsküp’te öğrenci iken Doğru, islams­ki Svijet ve islamski Glas adlı dergiler­de makale ve tercümeler yayımlayan Ho­ciç yüksek öğrenimi sırasında Gajret, Narodna Pravda, Glasnik IVZ, II. Dünya Savaşı’ndan sonra da Takvim, Preporod ve Zemzem gibi dergilerde makaleler yazdı. Vehbi Hociç, Novi Pazar’daki görevleri esnasında sürdürdüğü ilmî çalışmaların yanı sıra böl­gedeki müslümanların problemleriyle ya­kından ilgilenmiş, din görevlilerine kurs­lar tertiplemiş, aynı yerde bir kütüphane kurarak bir sü­re yöneticiliğini yapmıştır.