Edebiyat Sözlüğü

Vecize Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitap_eskiii” 111″ 110″ Vecize

Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir. Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz, düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir.

Bireysem ya da toplumsal bir ilke, bir görüş, bir kanıyı en kısa yoldan anlatır. Yaşam deneyimine ve gözleme dayanır. Vecizeler bağımsız yazıldığı gibi, bir eserin içinde dağınık da bulunabilir. İslam büyüklerinin bu tür sözlerine kelam-ı-kibar denir. Vecize önce eski Yunan edebiyatında yazılmıştır. Klasizm edebiyatı döneminde, Larochefoacauld’ın Maximes (Vecizeler) adlı eseriyle Avrupa’ya gelmiştir.