Edebi Şahsiyetler

Vasili Vasilyeviç Struve Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

STRUVE, Vasili Vasilyeviç (1889-1965)

SSCB’li tarihçi. Eski Çağ Doğu uygarlıklarını incelemiştir.

21 Ocak 1889’da St.Petersburg’da (bugün Leningrad) doğdu, 15 Eylül 1965’te aynı kentte öldü. 1911’de St. Petersburg Üniversitesi’ni bitirdi. Eğitimini bir süre Berlin’de sürdürdükten sonra, 1916’da ders vermeye başladığı Leningrad Üniversitesi’nde yaşamının sonuna değin öğretim üyesi olarak bulundu. 1919-1933 arasında Ermitaj Müzesi’nin Mısır Bölümü’nün müdürlüğünü yaptı. 1937-1940 arasında SSCB Bilimler Akademisi Etnografya Enstitüsü’nün. 1941-1950 arasında da Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün müdürlüğünü üstlendi. 1959’da enstitünün Eski Doğu Bölümü’nün başkanlığına getirildi.

Eski Çağ tarihi alanında uzmanlaşan Struve’un Eski Çağ ve Helenistik dönem Mısır, Sümer, Akad, Babil, Asur, Ugarit, Urartu, İran, Filistin, Anadolu, Kuzey Karadeniz ve Orta Asya uygarlıklarının tarih ve kültürlerini incelediği çok sayıda çalışması vardır. Özellikle Eski Mısır ve Sümer-Akad uygarlıkları üzerinde uzmanlaşmıştır.

Struve eski Doğu toplumlarının doğuş, gelişme ve yıkılış süreçlerini toplumsal ve iktisadi yapıların çözümlemesine ağırlık vererek incelemiştir. Bu top-lumların Marxist tarihsel gelişim kuramı içinde “Asya Tipi Üretim Biçimi” kavramlaştırması çerçevesinde incelenebileceğini ileri sürmüştür. Asya’daki toplumsal oluşumları kapitalizm öncesi toplumlar sınıflaması içinde ele almıştır. Asya toplumlarının gelişiminin Avrupa toplumlarının gelişiminden ayrı olarak ele alınması gerektiği görüşünü benimsemeyerek eski Doğu toplumlarının tarihsel incelemelerinin Asya tipi üretim biçimi kavramının kölelik kavramıyla kaynaş-tırılmasından türetilen kavramların yardımıyla yapılabileceğini savunmuştur. Sümer toplumu üzerine yaptığı bir çalışmada Sümerler’in ilk köleci toplunılardan biri olduğunu öne sürmüştür.

• YAPITLAR (başlıca): Problema zarojdeniya, razvitiya i razlojeniya obş-çestv Drevnego Vostoka, 1934, (“Eski Doğu’da Toplumların Doğuşu, Gelişmesi ve Dağılışı Sorunu”); Istoriya Drevnego Vostoka, 1941,(“Eski Doğu Tarihi ).

İlgili Makaleler