Tarih

V. Murat Kimdir, Hayatı, Dönemi

V. Murad. 33. Osmanlı padişahı, 98. İslâm hâlîfesi (21 Eylül 1840’ta İstanbul’da doğdu, 29 Ağustos 1904’te aynı yerde öldü). Meşrutiyeti ilan etmesi için tahta çıkarılmıştır.

Babası Abdülmecîd, annesi Şevkefzâ Kadınefendidir. Özel olarak öğrenim gördü. Arapça ve Fransızca öğrendi. Babasının 25 Haziran 1861’de vefâtından sonra Abdülazîz Han pâdişâh olunca, veliaht oldu. Abdülaziz’in 1863’teki Mısır ve 1867’deki Avrupa gezilerine katıldı. Abdülaziz’i tahttan indirmek isteyen sadrazam Mütercim Mehmed Rüşdî Paşa, serasker Hüseyin Avni Paşa, Midhat Paşa ve şeyhülislam Hayrullah Efendi’den oluşan komite, 29 Mayıs 1876’da Abdülaziz’i tahttan indirdi ve 30 Mayıs 1876’da V.Murad’ı tahta çıkardı. Meşrutiyetin ilan edilmesi konusunda Midhat Paşa ile anlaşan V.Murad bu yoldaki çabaları destekledi. Askeri mektepler nazırı Süleyman Paşa da, meşrutiyetin vakit geçirilmeden ilan edilmesini savunmaktaydı. Ancak Rüşdi Paşa ile Hüseyin Avni Paşa’nın karşı çıkmaları sonucu meşrutiyet ilan edilemedi.

V. Murad akli dengesinin güç geçtikçe bozulması üzerine (hastalığının artmasında doktor Capoleone’nin câhilâne ve yanlış teşhis ve tedâvisinin mühim rolü olmuştur). V. Murâd bu hasta hâliyle ihtilâlcilerin kuklası hâline getirilip, Avrupa’da belirli odakların devleti yok etmek için hazırladıkları yıkıcı plânları uygulanmak istendiyse de kardeşi II.Abdülhamîd çıkışıyla bunların önüne geçildi. 31 Ağustos 1876’da hal’ edilen ve doksan üç gün saltanat süren V. Murâd, Osmanlı sultanlarının en az pâdişâhlık yapanıdır. Bu arada Mayıs 1877’de, Ali Suavi’nin giriştiği bir hareket sonucu yeniden tahta çıkarılmak istendiyse de, bu girişim başarıya ulaşamadı.

Saltanattan hal’inden sonra, âilesiyle Çırağan Sarayına yerleştirilen V. Murâd’ın hastalığı sonradan iyileşti. Vaktini okumak ve torunlarını okutmakla geçiren V. Murâd, kardeşi II.Abdülhamîd’in nâzikâne hatır sormasını, dâimâ teşekkürle cevaplandırırdı. öldüğü tarih 29 Ağustos 1904’e dek Çırağan Sarayı’nda gözaltında tutuldu. Mezarı İstanbul’da Yeni Câmi’deki türbededir.

İlgili Makaleler