V. Fernando Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

25

Yayılmacı bir dış politika izleyen Fernando 148l’de Granada’daki Müslüman topraklarına başlattığı seferi 1492’de başarıyla sonuçlandırdı. Aynı yıl Kastilya’daki Yahudiler ülkeden tümüyle sürüldü ve Kristof Kolomb’un denizaşırı planları için destek sağlandı. Tüm bu gelişmeler üzerine Papa VI.Alexan-der 1494’te Fernando ve Isabella’ya “katolik hükümdarlar” unvanını verdi.

1493’te Fransa kralı VlII.Charles’ın İtalya seferini desteklemek koşuluyla Fransa’dan Rousillon ve Cerdagne’ı (şimdi Fransa’da Doğu Pireneler Eyaleti) alan Fernando sözünü tutmadı ve Charles’a karşı koyan İtalyan kentlerini destekledi. 1500’de Napoli’yi kuşatmış Fransız güçlerinin art arda yenilgiye uğratıl-masıyla 1504’te Napoli de İspanya’nın egemenliğine girdi. Böylelikle tüm Batı Akdeniz’de İspanyol üstünlüğü kurulmuş oldu.

1504’te Isabella’nın ölümü Fernando’nun Kastilya’daki durumunu sarstı. 15Q6’da tahtın varisi kızı Joanna ile kocası Güzel Felipe’nin tahttaki haklarım kabul etmek zorunda kalan Fernando, Villafavila Antlaşması ile Felipe’nin Kastilya krallığını tanıdı ve kendisi de kral naibi oldu. Fakat aynı yıl Felipe’nin ölmesiyle Kastilya krallığı yeniden denetimine girdi.

Fernando yaşamının son yıllarında Kuzey Afrika’daki Müslüman kentlerine yönelik fetihlere ve Ispanya’nın iç bütünlüğünü sağlamaya ağırlık verdi. 1509’da Oran, 1510’da Bicaye ve 1511 ’de Trablus alındı. 1512’de Navarra’mn alınmasıyla Pireneler’den Cebelitarık’a kadar İspanya’nın iç bütünlüğü sağlanmış oldu.

KAYNAKLAR: R.Del Arco, Fernando el Catolico, artifice de la Espana imperial, 1939; W.M.Prescott, History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catbolic of Spain, 1846; J.Vincens Vices, Fernando el Catölico, principe de Aragon, rey de Sicilia (1412-1478), 1951.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi