Ana Sayfa Sosyoloji Makro Sosyoloji Üretim Sistemi

Üretim Sistemi

0

 

Toplumlarda beşeri hayat şartlarının gelişmesi ve bununla bir kültürel ihtiyaç sisteminin kurulması ile mesela, tatmin araçlarının tesisi ile, fonksiyonel bir zorunluluk olarak belli bir üretim (iktisat) sistemi ve buna bağlı olarak gerekli bir teknolojiye sahip olunur. Her toplumun coğrafi ve tarihi durumu bu şartları farklı şekilde aktüelleştirir. Kültürel (tarihi olarak olgunlaşmış) ihtiyaç sistemi ve bununla ilgili tatmin araçları geliştirmek için, zirai, zanaat veya endüstriyel toplumlar her defasında tipik ekonomik üretim, dağıtım ve tüketim yapıları geliştirirler. Geniş toplumların taleplerini yerine getirme, onlara uyma, bu ruhi yeniden üretimin oluşmasına ve iktisadi koruma şartlarının gelişmesine bağlıdır. Bu talepler farklı şekillerde ortaya çıkarlar. Genellikle bu talepler toplum üyelerinin daha yüksek sosyal ve kültürel seviye isteği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu yöneliş birtakım saldırgan tavırlar, askeri fetih arzuları doğurabilir. Aynı şekilde iktisadi yayılma, pazar elde etme şeklinde de ortaya çıkabilir. Bu durumda toplumlar arası siyasi ve iktisadi ilişkiler doğar.
Bütün bu talepleri yerine getirebilmek için birtakım politikalar geliştirilir. Geliştirilen politikalarla talepler arasında denge kurulur. Toplum uygulanan bu politikalarla hayatiyetini devam ettirir. Mevcut taleplerin baskıları, karşı politikalarla giderilmeye ve dengeleştirilmeye çalışılır. Anlaşmalar yapılır, silahlanma faaliyetlerine girilir, göç olayları ortaya çıkar, sermaye birikimi doğar.