Ümran Nazif Yiğiter Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

YİĞİTER, Ümran Nazif (1915-1964) Türk, yazar. Gerçekçi yönelimdeki öyküleriyle tanınmıştır.

21    Mart 1915’te İstanbul’da doğdu, 28 Aralık 1964’te aynı kentte öldü. Babasının sağlık müdürü olması nedeniyle çocukluğu Anadolu’nun çeşitli kent ve kasabalarında geçti. 1936’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Önce maiyet memurluğu,

1939-1943 arasında da çeşitli ilçelerle Zonguldak’ta savcılık ve yargıçlık etti. Zonguldak’ta bulunduğu sırada orada çıkan haftalık Yeni Zonguldak ve Ocak gazetelerini yönetti. Semine Maralın takma adıyla yazılar yazdı. Tangonun Ölümü adlı bir romanı Yeni Zonguldak gazetesinde tefrika edildi. 1943’te memurluktan ayrılıp İstanbul’a yerleştikten sonra 1950’ye değin serbest avukatlık yaptı. Bir yandan da çeşitli gazete ve dergilerde yayımladığı öyküleriyle tanındı. Bazı öyküleri yabancı dillere çevrildi. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’den milletvekili seçilerek Millet Meclisi’ne girdi. 1954 seçimlerinden önce bu görevinden ayrıldı ve İstanbul’da noter olarak çalıştı.

Yapıtlarında özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz yöresi insanının sorunlarını dile getirmiştir. Taşra yaşamından edindiği izlenim ve gözlemlerinden yola çıkarak işçileri, köylüleri, küçük memurları, amir-memur ilişkilerini konu edinmiştir. Toplumsal yapıdaki bozuklukları, bu yapı içindeki bireyin sorunlarını, yoksunluklarını, umutlarını, çelişkilerini iç ve dış dünyalarının gerçekliğiyle yansıtmıştır. Sağlam bir öykü örgüsü kurmuştur. Yer yer beliren gülmece öğesi, duygulu anlatımını etkileyici kılmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Öykü: Kara Kasketli Amale, 1933; içimizden Birkaçı, 1941; Yaşamak Gibi, 1948; Gar Saati, 1951; Tepedeki Ev, 1954; Aşk Üçgeni, 1962.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi