Ulul-Ebsar Nedir, Ne Demektir, Kur’an’da Ulul-Ebsar Ayetleri

0
180

Ulu’l-Ebsâr

Anlayış sahihleri, anlayışı keskin olanlar, her şeye dikkat ederek ibret gözüyle bakanlar. Kur’ân-ı Kerîm’de su âyetlerde zikrolunmaktadir: (3/13 24/44; 59/2) .

(Bedir’de) karşı karşıya gelen şu iki gurubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir gurup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kâfir bir gurup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. (Âli İmrân suresi 3/13. ayet meali)

Allah geceyi ve gündüzü çeviriyor. Şüphe yok ki, bunda gözleri olanlar için elbette bir ibret vardır. (Nûr suresi 24/44.ayet meali)

Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah (O’nun azabı), onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret alın. (Haşr suresi 59/

2. ayet meali)