Nedir ?

Ulül Azm Nedir, Ulül Azm Peygamberleri Kimlerdir

Ulû’l-Azm

Azim ve metanet, sabır ve sebat sahibieri demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de: “O halde, (ey Rasulüm! Kâfirlerin eziyetlerine karşı), azim sahibi olan peygamberlerin sabrettiği gibi sabret” (K. 46/35) buyurulmuştur. Azim sahibi peygamberlerin kimler olduğunda âlimler
ihtilâf etmişlerdir. Bazıları: “Bütün peygamberlerdir. Zira, bütün peygamberler azim ve sebat sahibidir. Hepsi de ümmetlerinden çeşitli eziyetler görmüşler ve bu eziyetlere karşı sabırla mücadele etmişlerdir” derler. Bazı âlimler: Ulû’l-Azm ile murad, Nuh, Hûd, Salih,
Lût, Şuayb ve Musâ’dır. Yahut Nûh, İbrahim, İshak, Yakub, Yusuf ve Eyyub’dur. Zira bunların her biri, diğerlerinden farklı bazı eziyetlere maruz kalmışlardır” derler. Bazı âiimler ise: Bunlardan maksat, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir” derler.