ÜLTİMATOM

 

ÜLTİMATOM

 

Devletlerarasında
yazılı muhaberata da­yalı ilişkilerin en şiddetlisidir. İki ülke ara­sında
ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlık durumunda taraflardan birinin karşı tarafa
belirli bir gün ve saat vermek suretiyle uy­gun bir tatmin edici cevap
vermediği takdir­de gerekli önlemleri alacağını bildiren ciddi bir tebligattır.
Ültimatom savaş tehdidi taşır ve reddi halinde silahlı bir çatışma sonucu
doğabilir. Daha çok çağdaş siyaset termino­lojisinde geçmekle beraber
devletlerarası ilişkilerin doğduğu tarihlerden bugüne ülti­matom olarak
nitelendirilebilecek gelişme­ler sık sık görülen olaylardandır.

(SBA)