Ukab Nedir, Ukab Sancağı Nedir, Ukab Ne Demektir

0
47

Ukâb

“Kartal” manâsına gelen bir kelime olup “Sancak” adı olarak kullanılan bir tâbirdir.

Kureyşlilerde Ukâbı uhdesinde bulunduran kimse, bir harb ilânı halinde bunu çıkanr, eğer başka biri kumandan seçilirse Ukâb ona verilir, aksi halde sancak muhâfızının kendisi kumandan olurdu. Hz. Peygamberin yün-ipek karışımı bir kumaştan yapılmış siyah renkli sancağına de “Ukâb” denilirdi. Nakışlı ve desenli olan bu Ukâb kare şeklindeydi.