Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay Kitap Özeti, Konusu, Karakterleri

Yazar: Mithat Cemal Kuntay

Ana Fikir: Yanlış batılılaşma ve buna sebep olan etkenler.

Konu: II. Abdülhamit, İttihat ve Terakki, Mütareke dönemleri, Adnan’ın yaşamının 30-40 yıllık dönemini kapsayan bir süreçte işlenir.

Özet: II. Abdülhamit’in istibdat döneminde başlayıp, Ankara Hükümeti’nin kurulduğu yıllarda son bulan romanın başkahramanı Adnan’ın hayatının 30-40 yıllık dönemini kapsar. Eserin başında 20’li yaşlarda olan Adnan, romanın sonunda 50’li yaşlarında ölür. Romanda İstanbul’un üç dönemi (İstibdat dönemi İstanbul, İttihat ve Terakki dönemi İstanbul ve mütareke dönemi İstanbul) anlatılır. Bu dönemler Adnan’ın  yaşamındaki üç dönemi de kapsar; fakir ve idealist Adnan, zengin ve “önemli” Adnan, hasta ve bedbaht Adnan.