Nedir ?

Ubudiyet Nedir, Ne Demektir, Ubudiyet Anlamı

Ubûdiyyet (ar. i.)

Kulluk, kölelik, bendelik (bk. Abd); Allah’a ibâdet ve itâat etme demek olup, Tasavvufta “ahidlere vefâ, hududu muhafaza (Allah’ın
kanunlarına saygı ve riâyet), mevcuda rızâ ve yokluğa sabır” manâsında kullanılan bir tâbirdir ki, nihâyetin bidayete rucuu, yani ruhun beden kafesinden saf ve ilâhi varlığa ulaşması bu sâyede mümkün olur.

İlgili Makaleler