Tutarsızlık Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Tutarsızlık

edebiyat-sozlugu/kitap_eski_2″ 158″ 61″ Düşünce, duygu ve imgeleri yansıtan sözcüklerin, cümlelerin birbirini kavramayışları ya da dilsel ve mantıksal yönden bağlanamamayışından kaynaklanan anlatım kusuru.