Türkülerdeki Göç Algısı

34

Timur
Vural –
Türkülerdeki Göç Algısı

Türküler, çeşitli duygu birikimlerini
yansıtmalarının yanı sıra sosyokültürel olaylara ait önemli söylem araçlarıdır.

Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Âşık
Veysel ve niceleri acı acı gurbetten yakınmıştır.

“Göç” olgusunun asıl can acıtan, türkü
yaktıran kısmı “Gurbet, Hasret” içeriğidir.

Dağlar geçit verin konup göçeyim

Bir daha bu ile gelmeyesiye

Bağrıma hançerin salan illeri

Bir daha dönüp de görmeyesiye (Karacaoğlan)

Yaşam yerinin değişmesi manasındaki “göç” temalı
türkülere en çok (%60) İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanmıştır. Ege ve Marmara
bölgelerine ait türkülerde bu temaya rastlanmamıştır. Ruhani manadaki göç
temasına ise yine yüksek bir oran (%81) ile İç Anadolu bölgesinde
rastlanmıştır. Eşya manasındaki göç teması büyük bir fark (%50) ile İç Anadolu
bölgesinde yoğunluk arz etmektedir.

Vural, Timur. (2017), “Türkülerdeki Göç Algısı,”
Geçmişten Günümüze Göç
, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt:
3, (s. 2011-2016), Samsun