Türkü – Çayeli Yöresinden

Cüzelum derelerun kumini taşiyalum

Evlenmekten ne çıkar sevdali yaşiyalum

Ayağina çorabi dize kada çek sana

Ben seni sevduğumi cozumden anlasana

Çiktum çami budardum bedeninden aşağa

Duvakli cideceğum Çayeli’nden aşağa

Çayeli iyi yerdur, usti duman olmasa

Durmazdum Çayeli’ne, sevdam burdan olmasa

Ceyma beyazı ceyma, içi de bi çirlenur

Seversan bir cuzel sev, sevdukçe cuzellenur

Akar Hemşin deresi, Çat duzine col olur

Beyuği evlenince kuçuğune yol olur

Ayağına çorabun kara koyun yunidur

Cel yapalım sevdaluk, sevdaluğun cünidur

Evunun arkasina vurdum komar tomlisi

İşmardan anlamayi, sevdanun acamisi

Bizum çoy iyi çoydur, matem sesi bol olur

Bizum sulardan içen, biz cibi cuzel olur

Yayla yaylaya bakar, ortasindan su akar

Yari de benum cibi, deyman aci soz yakar

Kara karamişlerun enli olur yapraği

Sevupta alamayanun Kâbe olsun topraği

Asma senun dalundan almadum içi yaprak

Ne edeyim sevduğum, oğurumuz kara toprak

Bu yıl çikun yaylaya, soğuk sulari içun

Cuzun biz da celuruz, siz çayirlari biçun

Çayeli dereleri ne derindur ne derin

Hayde cidelim yarum bizum oralar serin

Dağda çestum gürgeni dalini budamadum

Çok sevdaluklar ettum seni unutamadum

Pencerenin önünde saksilarum cul açti

Sen benum ben da senun falci oyle fal açti

Uşak evuni yaptun mahallenun başina

Benum ismum siğmaz mi yuzuğunun taşina

Yayladançi yurudum yayla cuneşli idi

Ceriye bakamadum cozlerum yaşli idi

Gece çiktum kapiya aya bakarum aya

Susanmişim sevduğum bile cidelum suya

Ateşun çoziyla çim cordi coziyla

Adam yâre çuser mi ellerun soziyla

Su duvardan akar mi aksa duvar yikar mi

Ay cibi yâri olan yulduzlara bakar mi

Hoca cirdi cameye topladi kaşuklari

Hoca sevabi içun kavuştur aşiklari 

Dere akar aşaği siler taşun çirini

Sevmişim alacağum anasinin birini

Hemşin yaylarinun soğuk olur sulari

Ne cuzel horon oynar bu Hemşinun kizlari

Kurdum çali yukini eğildum kalkamadum

Bucun bi cuzel cordum utandum bakamadum

Pencereye perdeyim cuneş aldi rengumi

Olmadi bulamadum Çayeline dengumi

Karpuz çestum aleme kaşlar benzer kaleme

Ben seni kizli sevdum sen duyurdun aleme

Cel çikalum dağlara çestane toplamağa

Çestane bahanesi vuralum oynamağa

Çikardum inekleri hen oğune Kinali

Alişmiştur yaylaya durmaz cağurun mali

O çoyum yikilasun babamun evi kalsun

O da bana çok etti oni da eller alsun

Çestum kara daneyi etine bak etine

Beni babam veriyi cağur memleçetine

Koluna bilezuğun eşi olayim eşi

İşte beni babamdan yar ben senun olayim

Pecereden bak beni beğenursan al beni

Beğenmesan beğenma beğenenler var beni

Cel çikalum dağlara dağlar olsun evumuz

Her komardan bir yaprak olsun çeremitumuz

Karardi Karadeniz sardi dort yanumuzi

Bu kaybana sevdaluk alacak canumuzi

Karanfil demet oldi cel yarum yeter oldi

Bize da bu ayruluk elumden beter oldi

Uşak çikar ceketi corunsun omuzlarun

Mintan yapmadi sağa evdeçi domuzlarun

Cuneş vurdi eritti cunelinun karini

Kizla ne çok seveyi dar elbise ceymeği

Çiktun dağa oturdum mavi yelek dokudum

Sevdaluk okilina yedi sene okudum


(Çayeli Halk Eğitim Merkezi Bülteni, Haziran 1989)