Türkiye’de Arkeoloji

57

1933’te H.Z.Koşay başkanlığında Ahlatlıbel ile başlayan ilk kazılar, arkeolog Remzi Oğuz Arık (1899-1954) ve arkeolog-mimar Mahmut Akok’un da (1901) katılımı ile Alacahöyük kazısıyla sürdürüldü. 1949’a değin süren Alacahöyük kazıları arkeoloji eğitiminde bir okul görevini de gördü.

Üniversite reformu sırasında, 1934’te İstanbul Üniversitesi’nde, daha sonra kürsüye dönüştürülecek olan Türk Arkeoloji Enstitüsü kuruldu ve başına T.Bossert getirildi. 1935’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Prehistorya ve On Asya Arkeolojisi Bölümü kuruldu. 1946’da İstanbul Üniversitesi’nde A.M.Mansel başkanlığında Klasik Arkeoloji Bölümü açıldı. Üniversitelerdeki arkeoloji öğretiminin gelişmesi, önceleri öğrenim yapmak üzere yurt dışına giden öğrencilerin yurt içinde de eğitim görmeleri olanağını hazırladı. Ş.A. Kansu, K.Kökten, H.Çambel, B.Alkım, EAkurgal, T.Ozgüç gibi yetişmiş arkeologların üniversitelerde öğretim üyesi olarak yer almaları, giderek arkeoloji öğreniminin yaygınlaşmasını sağladı. Yeni kurulan ekipler, özellikle 1940’lardan başlayarak Anadolu’nun zengin tarihöncesi ve klasik arkeolojik ören yerlerinin kazılarına hız kattı. Kazıların, dolayısıyla buluntuların artması, önceleri sadece büyük kentlerde var olan müzelerin, her bölgede ve giderek her kentte kurulmasını zorunlu hale getirdi. Yapıtlar yerel müzelerde korunarak yöre halkının bu kültür birikimine sahip çıkması amaçlandı. Günümüzde üniversiteler, Türk Tarih Kurumu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile çeşitli yabancı üniversitelerden ekiplerin katılımıyla kazı ve araştırmalar sürdürülmektedir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi