TÜRKİYE’DE DİN SOSYOLOJİSİ

Türk sosyoloji tarihinin ikinci önemli ismi, Prens Sabahattin’dir. Fransa’da

deneysel sosyoloji anlayışına sahip sosyal bilim (science sociale) ekolünün

görüşlerini benimsemiş olan Prens, Le Play, Henri de Tourville ve Edmund

Demolis başta olmak üzere bu akımın geliştirdiği görüşler doğrultusunda

Türkiye’nin sosyal yapı değişikliğiyle yeniden eski günlerine dönebileceğini

savunur. Bunun için “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adını taşıyan küçük bir

eser yazmıştır.

Prens Sabahattin’in dinle fazla ilgilenmediği görülmektedir, Türkiye’nin

bir ‘yönetim’ sorunuyla değil, bir ‘yapı’ sorunuyla karşı karşıya olduğunu

belirten Prens Sabahattin, dinin ilerlemeye engel zannedilmesinin de aynı

temel yanılgıdan kaynaklandığını belirtmektedir: “İslam dinini ilerlemeye

engel sananlar bu kanılarında bütünüyle aldanmış oluyorlar. İlerlemeye engel

olan dinimiz değil, sosyal yapımızdır”.

 

 

Cumhuriyet Dönemi