Türki Darb/Türk Vuruşu Usülü Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
35

Türkî Darb

Lügatte “Türk vuruşu” manâsına gelen bu terkip, Türk musikîsinde bir büyük usulün adıdır. 18 zamanlı ve 13 darblıdır. Başta bir Sengin Semaî ile sonra çeşitli şekillerde diziîmiş üç Sofyan’dan yapılmıştır. Bilhassa dinî eserlerde kullanılmıştır. Mevlevi âyinlerinin belirli kısımları, Na’tlar, Tevşihler, Salâtlar, ilahiler bu usulle ölçülmüşlerdir. Dindışı eserlerde ise Kâr, Beste ve Şarkılarda kullanılmıştır.