Türk Dil Devrimi Tarihi

18

Dil Devrimi (12 Temmuz 1932), Türkçeden Arapça ve Farsça kökenli sözcük ve dilbilgisi kurallarından arındırılma ve dilin kendi kaynaklarına dayanılarak derleme, tarama, türetme yollanyle zenginleştirilmesi hareketidir. Milli edebiyatın dayandığı sade dil ilkesi, özellikle Harf Devrimi’nden (1928) sonra gelişti; Türk Dil Kurumu’nun 1932’den itibaren Türkçenin özleşme ve zenginleşmesine büyük katkısı oldu.

Cumhurbaşkanı Atatürk öncülüğünde 1932’de başlatılmış, 1932-1938 yıllarındaki en köklü değişim döneminden sonra değişen hız ve yoğunluk düzeylerinde 1970’lere kadar sürmüştür. Eski Türk Dil Kurumu’nun kapatıldığı 1982 yılı, Dil Devrimi’nin bitiş tarihi olarak kabul edilebilir.

Dil Devrimi, 1928’de gerçekleştirilen Harf Devrimi ile birlikte, Türkçenin 20. yüzyılda geçirdiği büyük yapısal değişikliğin iki temel taşından biridir.