Bilim

Tüp Bebek Tedavisinde Tek Embriyo Kullanımı Daha Avantajlı (Bilim ve Sağlık)

Tüp Bebek Tedavisinde Tek Embriyo Kullanımı Daha Avantajlı

Bilim-2/tup bebek Araştırma, tüp bebek uygulamasına başvuran çoğu bayan için, tek bir embriyo transferinin daha verimli ve sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor.

Tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmak durumundaki bayanlar, gebe kalma şanslarını artırmak üzere genellikle birden fazla embriyonun rahim içine yerleştirilmesini onaylar. Yeni çalışma, tek bir embriyo transferi yapılması durumunda, sağlıklı bir gebelik sürecine ve bebeğe sahibi olma şansının, iki embriyo transferine oranla beş kat arttığını gösteriyor.

Çift embriyonun ikiz sahibi olma şansını artırması ile birlikte, tek bebeğe hamilelik durumuna oranla daha fazla komplikasyon geliştirme ihtimalini beraberinde getirmesi, bunun en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Üstelik ilk seferinde başarılı bir gebeliğin sağlanamadığı tüp bebek uygulamasının daha sonraki denemelerinde, tek bir embriyo ile birden fazlasının yerleştirilmesi arasında gebe kalma şansındaki fark ortadan kalkıyor. Yeni bulgular, işin mali yönünü de bir yana bırakacak olursak, tüp bebek yöntemiyle gebe kalma uygulamasında en verimli ve sağlıklı yöntemin, bir seferde tek bir embriyonun kullanılması olduğunu ortaya koyuyor.

İlk tüp bebeğin dünyaya geldiği 1978 yılından bu yana yöntemin en büyük riski, birden fazla bebek sahibi olma ihtimalinin yüksekliği oldu. Bununla bağlantılı olarak gebeliğe ilişkin komplikasyonlar, erken doğum, düşük ağırlığa sahip bebekler, gelişimsel sorunlar ve hatta ölüm, yöntemin her dönem karşılaşılan ve alşılan negatif yönü haline geldi.

Aberdeen Üniversitesi’nden halk sağlığı odaklı tıbbi istatistik uzmanı ve araştırma makalesinin yazarlarından David McLernon, özellikle İngiltere ve Kanada’daki bir çok kuruluşun tek embriyo transfer yöntemini onaylayarak kullandığını ve kendi bulgularının da bu durumu desteklediğini söylüyor.

McLernon ve ekibi, dünya çapında kabul görmeye başlayan tek embriyo transfer yönteminin ne derece verimli olduğunu saptayabilmek için, Avrupa’daki sekiz tüp bebek merkeziyle ortaklaşa çalışma yürütmüş. Deneye katılan gönüllüler işlem sürecinde bir veya iki embriyo transferini kabul etmişler.

1300 kadın deneği içeren veriler büyük bir havuzda toplanarak değerlendirilmiş. Bulgulara göre ilk denemede bebek sahibi olma sürecinde iki embriyo transfer edilen bayanlar daha başarılı olmuşlar. İki embriyo yerleştirilen bayanlardan yüzde 42’si başarıyla doğum yaparken bu oran tek embriyo yerleştirilenlerde yüzde 27’ye düşmüş.

Fakat ilk denemede gebe kalınamaması durumunun ardından yapılan ikinci denemede doğum oranları eşitlenmiş. Ancak doğum sayısının yaklaşık olarak aynı olmasına karşın, iki embriyo yerleştirilen anne adaylarının gebelik sürecinde, doğumda ve dünyaya gelen bebekte görülen sorunlar, tek embriyo grubuna göre beş kat fazla olmuş.

Araştırmacılar stratejiyi tüm kadınlar için genellemenin doğru olmayabileceğini de belirtiyorlar. Örneğin 35 yaş üstü ve en az bir kere tüp bebek uygulamasını denemiş ve başarısız olmuş bayanlarda birden fazla embriyo yerleştirilmesinin daha iyi sonuç vereceği konusunda hemfikirler.

İlgili Makaleler